You are here: Home > w ogrodzie > Piękny trawnik – darniowanie

Piękny trawnik – darniowanie

Pielęgnacja trawnika w ogrodzie

Czynność tę można przewidzieć w programie kompleksowego pielęgnowania i renowacji, ale również może być jedną z form zakładania nowych trawników. Aby darniowanie dało dobre efekty, trzeba mieć darń wysokiej jakości. Produkcję darni rozpoczęto około 80 lat temu w USA, gdzie powstało Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Darni, które liczy obecnie 324 członków. Niezależnie od organizacji federalnej, czynne są stowarzyszenia stanowe. O dynamicznym rozwoju produkcji darni świadczą dane liczbowe firmy, która w 1966 r. wyprodukowała 4,5 ha darni, a w 1977 r. — 243 ha, średnio dziennie sprzedając w okresie od początku maja do końca listopada po 0,8 ha darni. W naszym kraju produkcję darni na skalę przemysłową podjęto dotychczas tylko na terenie Szczecina. Natomiast w Gdańsku od 1972 r. systematycznie prowadzone były badania, w ramach których produkowano darń o wielorakim przeznaczeniu, ale tylko na niewielką skalę. Badania te prowadzone są nadal w Warszawie i pozwoliły na opanowanie wielu technologii produkcji darni. W programach pielęgnowania trawników sportowych i wszystkich rodzajów trawników intensywnie eksploatowanych darniowanie jest najskuteczniejszym sposobem usuwania uszkodzeń, które powstają wskutek:

* nadmiernego eksploatowania trawnika,

* nieodpowiedniego pielęgnowania lub nieumiejętnego stosowania nawozów,

* działania szkodników, jak np. pędraki, krety, nornice itp.,

* wymarzania.

Usuwanie takich uszkodzeń w krótkim czasie może być wykonane tylko za pomocą miejscowej wymiany darni. Usuwanie uszkodzeń przez podsiewanie lub sadzonkowanie wymaga kilku miesięcy wyczekiwania, zanim można rozpocząć ponowną eksploatację.

Przy użyciu darni dobrej jakości i właściwie wykonanym zabiegu darniowania, a następnie przy starannym pielęgnowaniu, przyjęcie darni trwa 6—8 tygodni i po tym okresie można przystąpić do umiarkowanej eksploatacji trawnika. Stosowanie darni głęboko zbrojonej siatką pozwala na natychmiastowe jej eksploatowanie, co jest bardzo istotne, gdy czynność tę wykonuje się późną jesienią lub wczesną wiosną. Jeżeli nie mamy własnego „magazynu” uprzednio przygotowanej darni, udajemy się na poszukiwanie materiału nadającego się dla naszych potrzeb. Przy wyborze miejsca na zbiór darni należy ustalić, do jakich celów ma ona nam służyć, czy np. na skarpę, czy na trawnik przeznaczony do uprawiania sportu.

 Jak przygotować odpowiednią darń?

Miejsce pobierania i przygotowanie darni. Odpowiednim materiałem do darniowania skarp, parków i ciągów komunikacyjnych jest darń pobrana z łąk o strukturze średnio zwięzłej i o bardzo dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym (trawy luźno-kępowe i rozłogowe). Do darniowania boisk sportowych nadaje się darń z dobrze utrzymanych pastwisk o zwartej masie korzeniowej. Nie należy pobierać darni z miejsc zacienionych, jeśli ma ona być układana w miejscu nasłonecznionym i na odwrót, ani nie pobierać darni z łąk o luźnej strukturze gleby, jeśli ma ona być ułożona na boisku sportowym.

Bardziej efektywnym sposobem jest pobieranie darni z poboczy trawników boisk sportowych, które nie są eksploatowane, np. za bramkami. Posiadanie małych własnych plantacji darni, a nawet trawników rezerwowych, przeznaczonych na pobieranie darni, powinno być regułą dla wszystkich organizacji zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem trawników sportowych. Aby trawnik nie był zbyt monotonny można posadzić na nim cebulki kwiatów takich jak krokusy. Krokusy można posadzić pojedynczo, co kawałek jeden, a można je posadzić w kępie.

Jak nawozić trawniki?

Na kilka dni przed planowanym terminem darń należy zasilić nawozami azotowymi o spowolnionym działaniu. Darń w momencie wycinania musi być w miarę wilgotna i dlatego na kilkanaście godzin przed jej wycięciem miejsca, z których ma być pobrana, należy podlać. W przeddzień planowanego wycinania darni należy trawnik skosić do wysokości 2—3 cm.

Trafiłeś tutaj szukając:

 • darniowanie trawnika
 • darniowanie trawników
 • miejscowa wymiana darni
 • cena darniowania
 • trawniki przez darniowanie
 • szczecin trawa w darni
 • materiał do darniowania
 • jak przesadzic trawnik
 • jak najlepiej darniować trawe
 • jak dobrze darniowac trawe
 • jak darniowac boisko
 • ie trawnika przez darniowanie filmik
 • darniowanie zdjęcia
 • darniowanie skarp
 • darniowanie ceny
 • zakładanie trawnika darniowanie
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Comments are closed.